Φιλοσοφία

Η φιλοσοφία στηρίζεται στην εξατομικευμένη διατροφική προσέγγιση με βάση το ιατρικό ιστορικό, τις διατροφικές προτιμήσεις και ιδιαιτερότητες, τις ανάγκες, τον τρόπο ζωής και την καθημερινότητα του κάθε ατόμου.

Στόχος είναι η βελτίωση των διατροφικών συνηθειών, η αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς και η βελτίωση του σωματικού βάρους και της υγείας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από διατροφική συμβουλευτική (diet coaching) και διατροφική εκπαίδευση.

Η διατροφική συμβουλευτική είναι αναπόσπαστο κομμάτι της διατροφικής παρακολούθησης. Εστιάζει στη στοχοθεσία με μικρούς και ρεαλιστικούς στόχους και την ανάπτυξη της αυτοαπετελεσματικότητας και της αυτοπεποίθησης. Επιπλέον, πολύ σημαντική είναι η αναγνώριση της σχέσης του ατόμου με το φαγητό και η διαχείριση των προσωπικών εμποδίων, των συνθηκών και των συμπεριφορών που δυσκολεύουν την προσπάθεια του.  Η διαχείριση αυτών των δυσκολιών γίνεται μέσα από την υιοθέτηση νέων λειτουργικών συμπεριφορών οι οποίες βοηθούν την προσπάθεια.

Η διατροφική εκπαίδευση αφορά την εξοικείωση με τις αρχές της υγιεινής διατροφής, την υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών μέσα από μια οργανωμένη διατροφή και τη γνώση για το όφελος από αυτές τις συνήθειες. Επίσης, σημαντικός στόχος της διατροφικής εκπαίδευσης είναι η αναγνώριση των αισθημάτων πείνας και κορεσμού μέσα στην καθημερινότητα.

Τελικός στόχος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοπαρακολούθησης και αυτοελέγχου και η ορθή διαχείριση της διατροφής μακροπρόθεσμα. Με βάση αυτά, θέλουμε να οδηγηθούμε στη μακροχρόνια βελτίωση των διατροφικών συνηθειών, τη βελτίωση του σωματικού βάρους και της υγείας και τη συντήρηση της απώλειας βάρους. 

Share!